نگاهی کوتاه به گذشته چاپ در جهان و ایران  اختراع فن چاپ در حقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است ، برمی گردد و آشوریان چندهزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل رس مهر می زدند . استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال های 1051 و 1058 در چین آغاز شد . مخترع این حروف فردی به نام پی شنگ بود و حروف هم از گل رس ساخته می شد . حروف دستی و حروف قلعی که پس از آنها به کار آمد . هیچ یک رواجی نیافت ،برعکس حروف چوبی متداول شد . تا این که در سال 1440 ، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطلاع از کار چینی ها ، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد . حروف متحرک را چینی ها اختراع کردند ولی گوتنبرگ که حرفه اش زرگری بود ، آلیاژ مناسب برای ریخته گری حروف را از سرب و آنتی موان به دست آورد و سپس نسبت هر یک از این دو فلز را به گونه ای انتخاب کرد که حروف بیش از حد سخت و نرم نباشند . سرانجام برای مرکب چاپ هم فرمول مناسبی پیدا کرد و خلا صه با رفع موانع و حل مشکلات عمل چاپ را میسر و اجرایی کرد .

تقریبا 20 سال پس از نخستین تلاش های گوتنبرگ در امرچاپ ، این صنعت با استفاده از سطوح برجسته در ونیز،فلورانس،پاریس و لیون در حدی مختصر و محدود رواج یافت . اما دستگاه چاپ گوتنبرگ به علت هزینه های بسیار زیاد فقط برای ثروتمندان قابل دسترسی بود و به همین علت تا مدت های طولانی استقبال چندانی از آن نشد . 300 سال پس از اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ ، نمایشنامه نویس آلمانی به نام آلوئیس زنه فلدر ، چاپ سنگی یا لیتوگرافی را در سال 1796 میلادی اختراع کرد . هر سنگی که متن یا تصویر روی آن نقش میبست ،برای چاپ حدود 750 نسخه عملکرد مطلوب داشت و پس از آن نقش روی سنگ قابل چاپ نبود . اگرچه درباره شروع چاپ سنگی در ایران روایات متعددی وجود دارد ،به نظر می رسد چاپ سنگی را برای نخستین بار میرزا صالح شیرازی در تبریز راه اندازی کرد .
میرزاصالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهای جدید به اروپا رفته بود،دربازگشت یک دستگاه چاپ سنگی با خود به تبریز آورد که آ> را در سال 1250 قمری راه انداخت .
                                                                                       
تاسیس مدرسه دارالفنون بر وضع و سیر چاپ در ایران موثر بود و نیاز به انتشار کتاب های درسی ، سبب شد که در این مدرسه کارگاهی مختص چاپ آثار استادان دارالفنون ، منابع درسی محصلان و نیز پاره ای کتاب های دیگر تاسیس شود . چاپخانه کوچک دارالفنون ظاهر در 1268 و با نام دارالطباعه خاصه علمیه مبارک دارالفنون تهران و زیر نظر علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه تشکیل شود وتا1300 دایر بود و شاید حدود 20 عنوان کتاب درسی در آن به چاپ رسیده باشد . چاپخانه ای دولتی که تحت عناوین مختلف فعالیت می کرد و به چاپ کتاب و روزنامه می پرداخت ، در دوره ناصرالدین شاه تاسیس شد .
در دوره محمدعلی میرزا ، استفاده از چاپخانه های سربی خصوصی به جای چاپخانه های سنگی دولتی معمول شد ، به طوری که بنا به تخمین حوالی سال 1330 معدودی چاپخانه سنگی به فعالیت ادامه می دادند .
در دهه 1340 چاپ وارد مرحله تازه ای شد و انتشار کتاب های درسی در هیئتی جدید ، کتاب های ارزان قیمت جیبی و شماری نشریه و گسترش آموزش های چاپ بر رونق آن افزود . تا حدود نیمه دهه 1340 آموزش چاپ در ایران به شیوه استادی -شاگردی و از طریق چاپخانه های انتقال می یافت . در سال 1344 ، رشته چاپ در هنرستان فنی تا مقطع دیپلم فنی دایر شد . از 1345 به بعد هر سال چندتن برای فرا گرفتن فنون جدید چاپ به اتریش اعزام می شدند .

                                                                                                             
طبقه بندی: آشنایی با امور چاپی،

پنجشنبه 10 فروردین 1396 | 11:53 ق.ظ | جواد جواد | نظرات